OPIS

Ajax Żel do łazienek 500 ml

Eliminuje trudny do usunięcia kamień i osady z mydła, dogłębnie higienizuje.

www.cleanright.eu

Nadające się do recyklingu

PRZECHOWYWANIE

Data ważności: 3 lata od daty produkcji na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE

Sposób użycia:

Duże powierzchnie (podłogi, kafelki): Rozpuścić około 70 ml żelu na 5L wody. Nie trzeba spłukiwać.

Małe powierzchnie (umywalka, prysznic, wc, bateria): Nałożyć bezpośrednio bądź za pomocą gąbki. Pozostawić maksymalnie na 10 min, potem spłukać wodą.

Środki ostrożności:

Nie używać na wapiennych, marmurowych powierzchniach, porowatych, żeliwnych i emaliowanych powierzchniach. Nie mieszać z produktami zawierającymi związki chloru: mogą uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Nie zostawiać płynu na powierzchni dłużej niż 10 min.

SKŁADNIKI

  • <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
  • kompozycja zapachowa, Lactic Acid

OPAKOWANIE

Rozmiar opakowania: 500 ml Średnia miara (e)

Wymiar liczbowy: 500

Wymiar
Wymagana wysokość na półce - 254 mm
Wymagana szerokość na półce - 62 mm
Wymagana głębokość na półce - 62 mm

Rodzaj opakowania: Opakowanie plastikowe

Waga brutto: 541ml

ADRES PRODUCENTA

ADRES ZWROTNY

Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D
01-531 Warszawa
Polska
Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D
01-531 Warszawa
Polska
Tel: 801 11 66 11
www.ajax.com

Rozszerzone dane

Regulacje CLP

clp_2062.jpg Uwaga

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Środek czyszczący
Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Język produktu
Główny język opisu-polski
Język danych-polski

Języki na opakowaniu Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

16 innych produktów w tej samej kategorii: